COPYRIGHT © 2020

Eudald Valdi Roca, Pau Cruanyes Garrell, Ignasi Àvila Padró,

Gerard Vidal Barrena, Benecé Produccions S.L. 

All rights reserved.

CONDICIONS D’US I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Informació general del titular del lloc web: www.lesduesnitsdahir.com

 
En compliment del que es disposa en l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic informem els nostres usuaris que el titular del lloc web situat en el domini www.lesduesnitsdahir.com  és Benecé Produccions S.L., d'ara endavant ELS DUES NITS D’AHIR, domiciliada en Passatge Tona, 10 – 08023 – Barcelona i amb C.I.F. B59406827, telèfon 932840719 i correu electrònic films@benece.es


L'exploració del lloc web de www.lesduesnitsdahir.com, i de qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, implica que l'usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta les "Condicions d'ús i política de privacitat" d'aquest lloc web. En cas que no estigui d'acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l'usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar aquest lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

 

Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web www.lesduesnitsdahir.com el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de LES DUES NITS D’AHIR, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc., inclosos en aquest lloc web han concedit a LES DUES NITS D’AHIR les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.


S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius d'aquesta pàgina web, 2) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de LES DUES NITS D’AHIR.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del LES DUES NITS D’AHIR, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes

 

LES DUES NITS D’AHIR es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuària de la pàgina web (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per LES DUES NITS D’AHIR, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.


L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

 
La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

 

ENLLAÇOS:

 

LES DUES NITS D’AHIR rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel LES DUES NITS D’AHIR i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un material a Internet.

 

RESPONSABILITATS:

 

LES DUES NITS D’AHIR queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.


LES DUES NITS D’AHIR no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats pel LES DUES NITS D’AHIR.


La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.


LES DUES NITS D’AHIR es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.


LES DUES NITS D’AHIR no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

TRACTAMENT DE DADES DE L'USUARI:


Legitimació: D’acord amb el regulat per l'art 6.1 a) del RGPD (UE), quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal a través de l'email de contacte que facilitem en la web, està autoritzant expressament a LES DUES NITS D’AHIR al tractament de les seves dades personals. Aquestes dades passaran a formar part de la base de dades de LES DUES NITS D’AHIR a la qual s'aplicaran totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent RGPD (UE) 2016/679 i per la L.O3/2018 de 5 de desembre.


LES FINALITATS DE TRACTAMENT DE DADES SERAN LES SEGÜENTS:


- Permetre als usuaris publicar el seu propi contingut directament en el lloc web o en llocs web gestionats de manera independent per tercers amb els quals LES DUES NITS D’AHIR ha completat acords en aquest sentit, com ara, a tall d'exemple, però no limitat a, xarxes socials com Instagram, Twitter, etc. (en endavant, "Xarxes Socials”).

 

- Prèvia obtenció del consentiment de l'usuari, dur a terme activitats de comercialització com ara l'enviament de material promocional i publicitari en relació amb LES DUES NITS D’AHIR.

 

LES DUES NITS D’AHIR no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat.


L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se LES DUES NITS D’AHIR el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Mètodes de tractament de dades:


El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i mitjans d'emmagatzematge) i/o manualment (per exemple, en paper) durant el temps estrictament necessari per a aconseguir els fins per als quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació amb aquest processament, LES DUES NITS D’AHIR ha pres les mesures de seguretat exigides per llei, per a garantir la integritat i confidencialitat de les dades.


Tipus i font de dades processades:


1) Dades de navegació


En principi, és possible navegar pel lloc web sense haver de proporcionar cap dada personal. El lloc web està dividit en seccions separades, algunes de les quals poden requerir l'ingrés de dades, mentre que en unes altres no serà necessari.

Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzat per a operar en aquest lloc web adquireixen, com a part del seu funcionament normal, una certa informació personal que es transmet implícitament en l'ús dels protocols de comunicació d'internet.
Aquesta informació, per la seva naturalesa, pot, a través de l'associació i el processament de dades en poder de tercers, permetre que usuaris/visitants siguin identificats (per exemple, a través de la seva adreça IP, noms de domini de computadora utilitzats per a connectar-se al lloc web, etc.).

Aquesta informació s'utilitza principalment per a elaborar informació estadística, verificar el correcte funcionament del lloc web i fer que la navegació sigui més eficient.
Aquestes dades de contacte web no es conserven després del processament, excepte quan sigui necessari per a la recerca de qualsevol delicte informàtic contra el lloc web.
Cap dada derivada del servei web serà comunicat o disseminat a tercers no autoritzats.

 

2) Dret dels afectats.


L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i altres reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit a LES DUES NITS D’AHIR, Responsable del Fitxer, situat en l'adreça facilitada en l'encapçalament o a través del mail films@benece.es
Els fitxers es conservaran durant els terminis exigits per Llei. Les dades personals seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant només temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE:


Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

POLÍTICA DE COOKIES

 

En compliment a l'art. 22.2 LSSICE informa de la utilització de les cookies en el lloc web www.lesduesnitsdahir.com, LES DUES NITS D'AHIR, pel seu propi compte o la d'una tercera contractada per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan la usuària navega pel lloc web.


La cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l'ordinador. Les cookies no contenen cap classe d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).


La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència d'aquestes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.


LES DUES NITS D’AHIR utilitza les següents cookies:

 

  1. Cookies pròpies: “XSRF-TOKEN”, “bSession”, “hs”, “ssr-caching”, “svSession”. Cookies de sessió. Desapareixen quan es finalitza la navegació.

  2. Cookies de tercers (Wix): “_wixCIDX”, “_wixUIDX”. Cookies permanents. Cookies temporals. Desapareixen quan es finalitza la navegació.

  3. Cookies de tercers (YouTube): “CONSENT”, “LOGIN_INFO”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC, __Secure-3PAPISID”, “__Secure-3PSID”, “__Secure-3PSIDCC”. Cookies permanents. Cookies temporals. Desapareixen quan es finalitza la navegació.


L'usuari accepta expressament, per la utilització d'aquesta pàgina web, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats del Website.

 

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:


– Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en). 

– Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

– Safari (https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=en_US&viewlocale=en_EN).

– Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences).